GlobalObject.originalTypeErrorField Pole

Definice

Ukládá odkaz na ErrorConstructor objekt.Stores a reference to an ErrorConstructor object. Objekt je inicializován jako TypeError .The object is initialized as a TypeError.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected: Microsoft::JScript::ErrorConstructor ^ originalTypeErrorField;
protected Microsoft.JScript.ErrorConstructor originalTypeErrorField;
val mutable originalTypeErrorField : Microsoft.JScript.ErrorConstructor
Protected originalTypeErrorField As ErrorConstructor 

Hodnota pole

ErrorConstructor

Platí pro