GlobalObject.ulong Vlastnost

Definice

Získá spravovaný typ, který odpovídá ulong datovému typu JScript.Gets the managed type that corresponds to the JScript ulong data type.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 static property Type ^ ulong { Type ^ get(); };
public static Type ulong { get; }
member this.ulong : Type
Public Shared ReadOnly Property ulong As Type

Hodnota vlastnosti

Type

Spravovaný typ, který odpovídá ulong datovému typu JScript.The managed type that corresponds to the JScript ulong data type.

Platí pro