ActionsPane.ContextMenuChanged Událost

Definice

Vyvolá se při ContextMenu změně hodnoty vlastnosti.Occurs when the value of the ContextMenu property changes.

[System.ComponentModel.Browsable(false)]
event EventHandler ContextMenuChanged;

Event Type

EventHandler
Atributy

Poznámky

Tato událost poskytuje stejné funkce jako System.Windows.Forms.Control.ContextMenuChanged událost.This event provides the same functionality as the System.Windows.Forms.Control.ContextMenuChanged event. Další informace o použití této události naleznete v tématu System.Windows.Forms.Control.ContextMenuChanged .For more information about using this event, see System.Windows.Forms.Control.ContextMenuChanged.

Platí pro