TrackBar.Border Vlastnost

Definice

Získá Border , který představuje ohraničení TrackBar .Gets a Border that represents the border of the TrackBar.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.Border Border { get; }

Hodnota vlastnosti

Border

Border, Který představuje ohraničení TrackBar .A Border that represents the border of the TrackBar.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Border .For a code example that demonstrates how to use this property, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Border. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Border vlastnost.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent Border property.

Platí pro