ListObject.Disconnect Metoda

Definice

Odebere datovou vazbu z ListObject ovládacího prvku.

public void Disconnect ();

Poznámky

Tato metoda odpojí ListObject ovládací prvek od zdroje dat, nastaví IsBinding vlastnost na hodnotu false a resetuje DataSource DataMember vlastnosti a. Existující data zůstanou v ListObject ovládacím prvku.

Platí pro