TextBoxArray.ResetIndex(TextBox) Metoda

Definice

ResetIndexMetoda není ve TextBoxArray třídě podporována.The ResetIndex method is not supported in the TextBoxArray class.

public:
 void ResetIndex(System::Windows::Forms::TextBox ^ o);
public void ResetIndex (System.Windows.Forms.TextBox o);
member this.ResetIndex : System.Windows.Forms.TextBox -> unit
Public Sub ResetIndex (o As TextBox)

Parametry

o
TextBox

Úloha Control.A Control.

Poznámky

Tato metoda není podporována a její volání nevyvolá výjimku.This method is not supported, and calling it does not raise an exception.

Poznámka

Funkce a objekty v Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 oboru názvů jsou k dispozici pro použití nástroji pro upgrade z Visual Basic 6,0 na Visual Basic.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. Ve většině případů tyto funkce a objekty duplikují funkce, které můžete najít v jiných oborech názvů v .NET Framework.NET Framework .In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Jsou nezbytné pouze v případě, že se model kódu Visual Basic 6,0 od implementace významně liší .NET Framework.NET Framework .They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Platí pro