_CommandBarComboBoxEvents_ChangeEventHandler Delegát

Definice

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

public delegate void _CommandBarComboBoxEvents_ChangeEventHandler(CommandBarComboBox ^ Ctrl);
public delegate void _CommandBarComboBoxEvents_ChangeEventHandler(CommandBarComboBox ^ Ctrl);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(16)]
public delegate void _CommandBarComboBoxEvents_ChangeEventHandler(CommandBarComboBox Ctrl);
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(16)>]
type _CommandBarComboBoxEvents_ChangeEventHandler = delegate of CommandBarComboBox -> unit
Public Delegate Sub _CommandBarComboBoxEvents_ChangeEventHandler(Ctrl As CommandBarComboBox)

Parametry

Ctrl
CommandBarComboBox

Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

Atributy

Platí pro