_CommandBarComboBoxEvents_Event Rozhraní

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určeno pro použití přímo v kódu.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public interface class _CommandBarComboBoxEvents_Event
public interface class _CommandBarComboBoxEvents_Event
__interface _CommandBarComboBoxEvents_Event
[System.Runtime.InteropServices.ComEventInterface(typeof(Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarComboBoxEvents), typeof(Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarComboBoxEvents_EventProvider))]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(16)]
public interface _CommandBarComboBoxEvents_Event
[<System.Runtime.InteropServices.ComEventInterface(typeof(Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarComboBoxEvents), typeof(Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarComboBoxEvents_EventProvider))>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(16)>]
type _CommandBarComboBoxEvents_Event = interface
Public Interface _CommandBarComboBoxEvents_Event
Odvozené
Atributy

Metody

add_Change(_CommandBarComboBoxEvents_ChangeEventHandler)
remove_Change(_CommandBarComboBoxEvents_ChangeEventHandler)

Události

Change

Událost changeThe Change event.

Platí pro