_CommandBarComboBoxEvents_SinkHelper Třída

Definice

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určeno pro použití přímo v kódu.

public ref class _CommandBarComboBoxEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarComboBoxEvents
public ref class _CommandBarComboBoxEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarComboBoxEvents
class _CommandBarComboBoxEvents_SinkHelper sealed : Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarComboBoxEvents
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)]
public sealed class _CommandBarComboBoxEvents_SinkHelper : Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarComboBoxEvents
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FHidden)>]
type _CommandBarComboBoxEvents_SinkHelper = class
    interface _CommandBarComboBoxEvents
Public NotInheritable Class _CommandBarComboBoxEvents_SinkHelper
Implements _CommandBarComboBoxEvents
Dědičnost
_CommandBarComboBoxEvents_SinkHelper
Atributy
Implementuje

Pole

m_ChangeDelegate

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

m_dwCookie

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

Metody

Change(CommandBarComboBox)

Infrastruktura. Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

Platí pro