_IVsMsoDispObj Rozhraní

Definice

Rozhraní Dispatch pro rozhraní panelu příkazů.The dispatch interface for command bar interfaces.

public interface class _IVsMsoDispObj
public interface class _IVsMsoDispObj
__interface _IVsMsoDispObj
[System.Runtime.InteropServices.Guid("19165052-5025-47F1-A7CD-B4E428E1A348")]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4304)]
public interface _IVsMsoDispObj
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("19165052-5025-47F1-A7CD-B4E428E1A348")>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4304)>]
type _IVsMsoDispObj = interface
Public Interface _IVsMsoDispObj
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní implementuje rozhraní IDispatch, ale neimplementuje IAccessible rozhraní.This interface implements the IDispatch interface, but it does not implement the IAccessible interface.

Vlastnosti

Application

Získá objekt DTE.Gets the DTE object.

Creator

Získá ID aplikace.Gets the ID of the application.

Platí pro