_IVsMsoOleAccDispObj.Application Vlastnost

Definice

Získá objekt DTE.

public:
 property System::Object ^ Application { System::Object ^ get(); };
public:
 property Platform::Object ^ Application { Platform::Object ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809344)]
public object Application { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809344)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809344)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809344)>]
member this.Application : obj
Public ReadOnly Property Application As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt DTE

Atributy

Platí pro