CommandBarControl.HelpFile Vlastnost

Definice

Vždy vrátí prázdný řetězec.

public:
 property System::String ^ HelpFile { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public:
 property Platform::String ^ HelpFile { Platform::String ^ get(); void set(Platform::String ^ value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874897)]
public string HelpFile { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874897)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874897)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874897)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874897)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874897)>]
member this.HelpFile : string with get, set
Public Property HelpFile As String

Hodnota vlastnosti

String

Prázdný řetězec.

Atributy

Poznámky

Pokus o nastavení této vlastnosti s jakoukoliv jinou hodnotou způsobí vyvolání výjimky.

Platí pro