CommandBarControl.Parameter Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví parametr, který se používá s příkazem.

public:
 property System::String ^ Parameter { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public:
 property Platform::String ^ Parameter { Platform::String ^ get(); void set(Platform::String ^ value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874909)]
public string Parameter { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874909)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874909)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874909)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874909)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610874909)>]
member this.Parameter : string with get, set
Public Property Parameter As String

Hodnota vlastnosti

String

Parametr nebo prázdný řetězec, pokud není žádný.

Atributy

Platí pro