CommandBarsClass.ActiveMenuBar Vlastnost

Definice

Získá panel nabídek, který je aktuálně aktivní.

public:
 virtual property Microsoft::VisualStudio::CommandBars::CommandBar ^ ActiveMenuBar { Microsoft::VisualStudio::CommandBars::CommandBar ^ get(); };
public:
 virtual property Microsoft::VisualStudio::CommandBars::CommandBar ^ ActiveMenuBar { Microsoft::VisualStudio::CommandBars::CommandBar ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809345)]
public virtual Microsoft.VisualStudio.CommandBars.CommandBar ActiveMenuBar { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809345)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809345)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809345)>]
member this.ActiveMenuBar : Microsoft.VisualStudio.CommandBars.CommandBar
Public Overridable ReadOnly Property ActiveMenuBar As CommandBar

Hodnota vlastnosti

CommandBar

CommandBarAktuálně aktivní.

Implementuje

Atributy

Platí pro