CommandBarsClass.DisplayTooltips Vlastnost

Definice

Určuje, zda jsou pro ovládací prvky panelu příkazů zobrazeny popisy tlačítek.

public:
 virtual property bool DisplayTooltips { bool get(); void set(bool value); };
public:
 virtual property bool DisplayTooltips { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809348)]
public virtual bool DisplayTooltips { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809348)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809348)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809348)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809348)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610809348)>]
member this.DisplayTooltips : bool with get, set
Public Overridable Property DisplayTooltips As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud jsou pro ovládací prvky panelu příkazů zobrazeny popisy tlačítek, jinak false .

Implementuje

Atributy

Platí pro