DataConnection.EquivalentTo(Guid, String, Boolean) Metoda

Definice

Načte logickou hodnotu, která označuje, jestli jsou informace o aktuálním připojení ekvivalentní, a to v čase návrhu až po zadané informace o připojení.Retrieves a Boolean value indicating whether or not information about the current connection is equivalent, in a design time sense, to the specified connection information.

public:
 abstract bool EquivalentTo(Guid provider, System::String ^ connectionString, bool encryptedString);
public abstract bool EquivalentTo (Guid provider, string connectionString, bool encryptedString);
abstract member EquivalentTo : Guid * string * bool -> bool
Public MustOverride Function EquivalentTo (provider As Guid, connectionString As String, encryptedString As Boolean) As Boolean

Parametry

provider
Guid

Jedinečný identifikátor poskytovatele DDEXThe unique identifier of a DDEX provider.

connectionString
String

Nešifrovaný nebo zašifrovaný připojovací řetězec specifický pro konkrétního zprostředkovatele.An unencrypted or encrypted provider-specific connection string.

encryptedString
Boolean

Označuje, zda connectionString je parametr nešifrovaný nebo zašifrovaný.Indication whether the connectionString parameter is unencrypted or encrypted. Poskytuje hodnotu true, pokud je šifrovaný.Provides true if encrypted.

Návraty

Boolean

Vrátí hodnotu pravda, pokud jsou informace o aktuálním připojení rovnocenné informacím o připojení pro zadané připojení. v opačném případě vrátí false.Returns true if the current connection's information is equivalent to connection information for the specified connection; otherwise returns false.

Platí pro