DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult.CreateErrorResult(Exception) Metoda

Definice

Vytvoří novou strukturu výsledků pro uložení chyby z neúspěšného volání DkmPendingBreakpoint. registrace.Creates a new result structure to hold the error from a failed call to DkmPendingBreakpoint.Enroll.

public:
 static Microsoft::VisualStudio::Debugger::Breakpoints::DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult CreateErrorResult(Exception ^ exception);
public static Microsoft.VisualStudio.Debugger.Breakpoints.DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult CreateErrorResult (Exception exception);
static member CreateErrorResult : Exception -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Breakpoints.DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult
Public Shared Function CreateErrorResult (exception As Exception) As DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult

Parametry

exception
Exception

[In] objekt výjimky obsahující chybu[In] exception object containing the error

Návraty

DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult

Vrací objekt DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult.Returns DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult.

Platí pro