DkmX86FrameRegisters.Eip Vlastnost

Definice

Ukazatel na instrukci.Instruction pointer.

public:
 property System::UInt32 Eip { System::UInt32 get(); };
public:
 property unsigned int Eip { unsigned int get(); };
public uint Eip { get; }
member this.Eip : uint32
Public ReadOnly Property Eip As UInteger

Hodnota vlastnosti

UInt32

Vrací objekt UInt32.Returns UInt32.

Platí pro