DkmClrAppDomain.GetClrModuleInstances Metoda

Definice

GetClrModuleInstances vytvoří výčet prvků DkmClrModuleInstance tohoto objektu DkmClrAppDomain.

public:
 cli::array <Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrModuleInstance ^> ^ GetClrModuleInstances();
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrModuleInstance[] GetClrModuleInstances ();
member this.GetClrModuleInstances : unit -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrModuleInstance[]
Public Function GetClrModuleInstances () As DkmClrModuleInstance()

Návraty

DkmClrModuleInstance[]

Mimo Pole obsahující výčtové prvky.

Platí pro