DkmClrAppDomain.Unload Metoda

Definice

Označte uvolněný objekt jako nenačtený a upozorněte komponenty, které implementují rozhraní jímky událostí. Řízení vrátí, jakmile budou všechny komponenty upozorněny.

Tato metoda může být volána pouze komponentou, která objekt vytvořila.

Omezení umístění: rozhraní API musí být voláno z komponenty monitorování (úroveň komponenty < 100 000).

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 16 RTM (DkmApiVersion. VS16RTM).

public:
 void Unload();
public void Unload ();
member this.Unload : unit -> unit
Public Sub Unload ()

Platí pro