DkmClrCaughtExceptionInformation.CatchHandlerILOffset Vlastnost

Definice

Posun IL obslužné rutiny catch, který se chystá zachytit tuto výjimku.

         Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public:
 property System::UInt32 CatchHandlerILOffset { System::UInt32 get(); };
public:
 property unsigned int CatchHandlerILOffset { unsigned int get(); };
public uint CatchHandlerILOffset { get; }
member this.CatchHandlerILOffset : uint32
Public ReadOnly Property CatchHandlerILOffset As UInteger

Hodnota vlastnosti

UInt32

Platí pro