DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult Struktura

Definice

Výsledek asynchronního volání DkmClrInstructionSymbol. GetAllAwaitExpressionInfoForStatement.

public value class DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult
struct DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult
public struct DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult
type DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult
Dědičnost
DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult

Konstruktory

DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult(DkmClrAwaitExpressionInfo[])

Vytvoří novou strukturu výsledků pro uložení výstupu z úspěšného volání DkmClrInstructionSymbol. GetAllAwaitExpressionInfoForStatement.

Vlastnosti

AsyncExpressionInfo

Pole výtěžnosti a bodů obnovení pro příkaz.

ErrorCode

Z volajícího byl vrácen kód HRESULT. Tato akce bude DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), pokud byla operace zrušena před dokončením zpracování.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Vytvoří novou strukturu výsledků pro uložení chyby z neúspěšného volání DkmClrInstructionSymbol. GetAllAwaitExpressionInfoForStatement.

Platí pro