DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult Struktura

Definice

Výsledek asynchronního volání DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncKickoffMethod.

public value class DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
public value class DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
struct DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
public struct DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
type DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
Dědičnost
DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult

Konstruktory

DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult(Int32)

Vytvoří novou strukturu výsledků pro uložení výstupu z úspěšného volání DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncKickoffMethod.

Vlastnosti

ErrorCode

Z volajícího byl vrácen kód HRESULT. Tato akce bude DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), pokud byla operace zrušena před dokončením zpracování.

KickoffMethodToken

Token metody úvodní

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Vytvoří novou strukturu výsledků pro uložení chyby z neúspěšného volání DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncKickoffMethod.

Platí pro