DkmILInterpreterValue Třída

Definice

Hodnota, která může být předána a vrácena ze spravované metody, která je interpretována.

     Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

     Odvozené třídy: DkmILInterpreterPrimitiveValue, DkmILInterpreterReferenceValue
public ref class DkmILInterpreterValue abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class DkmILInterpreterValue abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class DkmILInterpreterValue abstract
[System.Runtime.InteropServices.Guid("4851b2d6-89f2-46f5-1a56-f257135c3b4b")]
public abstract class DkmILInterpreterValue
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("4851b2d6-89f2-46f5-1a56-f257135c3b4b")>]
type DkmILInterpreterValue = class
Public MustInherit Class DkmILInterpreterValue
Dědičnost
DkmILInterpreterValue
Odvozené
Atributy

Vlastnosti

RuntimeInstance

Představuje instanci CLR spuštěnou v cílovém procesu.

     Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
TagValue

DkmILInterpreterValue je abstraktní základní třída. Tento výčet označuje, která odvozená třída je tento objekt instancí.

Platí pro