DkmManagedObjectReferenceInfo Struktura

Definice

Představuje informace o referenci spravovaného objektu.Represents info about a managed object reference.

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).This API was introduced in Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion.VS12RTM).

public value class DkmManagedObjectReferenceInfo
public value class DkmManagedObjectReferenceInfo
struct DkmManagedObjectReferenceInfo
[System.Runtime.InteropServices.Guid("11a79ceb-e6b7-e642-81d1-1e7be6a42a5b")]
public struct DkmManagedObjectReferenceInfo
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("11a79ceb-e6b7-e642-81d1-1e7be6a42a5b")>]
type DkmManagedObjectReferenceInfo = struct
Public Structure DkmManagedObjectReferenceInfo
Dědičnost
DkmManagedObjectReferenceInfo
Atributy

Konstruktory

DkmManagedObjectReferenceInfo(UInt64, UInt64)

Inicializujte novou hodnotu DkmManagedObjectReferenceInfo.Initialize a new DkmManagedObjectReferenceInfo value.

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).This API was introduced in Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion.VS12RTM).

Pole

From

Adresa zdrojového objektu.Address of the source object.

To

Adresa cílového objektu.Address of the target object.

Platí pro