DkmManagedObjectReferenceInfo Struktura

Definice

Představuje informace o referenci spravovaného objektu.

         Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public value class DkmManagedObjectReferenceInfo
public value class DkmManagedObjectReferenceInfo
struct DkmManagedObjectReferenceInfo
[System.Runtime.InteropServices.Guid("11a79ceb-e6b7-e642-81d1-1e7be6a42a5b")]
public struct DkmManagedObjectReferenceInfo
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("11a79ceb-e6b7-e642-81d1-1e7be6a42a5b")>]
type DkmManagedObjectReferenceInfo = struct
Public Structure DkmManagedObjectReferenceInfo
Dědičnost
DkmManagedObjectReferenceInfo
Atributy

Konstruktory

DkmManagedObjectReferenceInfo(UInt64, UInt64)

Inicializujte novou hodnotu DkmManagedObjectReferenceInfo.

         Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

Pole

From

Adresa zdrojového objektu.

To

Adresa cílového objektu.

Platí pro