DkmManagedReturnValueInfo.Tag Výčet

Definice

DkmManagedReturnValueInfo je abstraktní základní třída. Tento výčet označuje, která odvozená třída je tento objekt instancí.This enum indicates which derived class this object is an instance of.

public: enum class DkmManagedReturnValueInfo::Tag
enum DkmManagedReturnValueInfo::Tag
public enum DkmManagedReturnValueInfo.Tag
type DkmManagedReturnValueInfo.Tag = 
Public Enum DkmManagedReturnValueInfo.Tag
Dědičnost
DkmManagedReturnValueInfo.Tag

Pole

ManagedReturnValueCopy 1

Objekt je instancí třídy ' DkmManagedReturnValueCopy '.Object is an instance of 'DkmManagedReturnValueCopy'.

ManagedReturnValueReference 0

Objekt je instancí třídy ' DkmManagedReturnValueReference '.Object is an instance of 'DkmManagedReturnValueReference'.

Platí pro