DkmUpdateFavoritesAsyncResult Struktura

Definice

Výsledek asynchronního volání DkmClrRuntimeInstance. UpdateFavorites.

public value class DkmUpdateFavoritesAsyncResult
public struct DkmUpdateFavoritesAsyncResult
type DkmUpdateFavoritesAsyncResult = struct
Public Structure DkmUpdateFavoritesAsyncResult
Dědičnost
DkmUpdateFavoritesAsyncResult

Vlastnosti

ErrorCode

Z volajícího byl vrácen kód HRESULT. Tato akce bude DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), pokud byla operace zrušena před dokončením zpracování.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Vytvoří novou strukturu výsledků pro uložení chyby z neúspěšného volání DkmClrRuntimeInstance. UpdateFavorites.

Platí pro