DkmDataContainer.GetDataItem<T> Metoda

Definice

Získá instanci t, která byla přidána do této instance kontejneru. Pokud tento kontejner neobsahuje hodnotu t, vrátí tato funkce hodnotu null.

public:
generic <typename T>
 where T : Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmDataItem T GetDataItem();
public:
generic <typename T>
 where T : Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmDataItem T GetDataItem();
template <typename T>
 where T : Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmDataItem T GetDataItem();
public T GetDataItem<T> () where T : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmDataItem;
member this.GetDataItem : unit -> 'T (requires 'T :> Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmDataItem)
Public Function GetDataItem(Of T As DkmDataItem) () As T

Parametry typu

T

Typ třídy datové položky. Tato třída musí být odvozena od DkmDataItem. Další informace najdete v tématu Definice DkmDataContainer.

Návraty

T

Volitelné Nejedná se o objekt přidružený k této instanci kontejneru.

Platí pro