DkmDataContainer.RemoveDataItem<T> Metoda

Definice

Odebere instanci třídy t z tohoto kontejneru. Obvykle není nutné volat tuto metodu, protože datový kontejner bude automaticky vyprázdněn při zavření objektu.

public:
generic <typename T>
 where T : Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmDataItem bool RemoveDataItem();
public:
generic <typename T>
 where T : Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmDataItem bool RemoveDataItem();
template <typename T>
 where T : Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmDataItem bool RemoveDataItem();
public bool RemoveDataItem<T> () where T : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmDataItem;
member this.RemoveDataItem : unit -> bool (requires 'T :> Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmDataItem)
Public Function RemoveDataItem(Of T As DkmDataItem) () As Boolean

Parametry typu

T

Typ třídy datové položky. Tato třída musí být odvozena od DkmDataItem. Další informace najdete v tématu Definice DkmDataContainer.

Návraty

Boolean

False, pokud tento kontejner nemá instanci t.

Platí pro