KnownMonikers.LayoutPoints Vlastnost

Definice

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker LayoutPoints { Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker LayoutPoints { get; }
member this.LayoutPoints : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker
Public Shared ReadOnly Property LayoutPoints As ImageMoniker

Hodnota vlastnosti

ImageMoniker

Platí pro