ApplyWorkspaceEditResponse.Applied Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se úpravy nastavily nebo ne.Gets or sets a value indicating whether edits were applied or not.

public:
 property bool Applied { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="applied")]
public bool Applied { get; set; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="applied")>]
member this.Applied : bool with get, set
Public Property Applied As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean
Atributy

Platí pro