Diagram.OnToolboxSelectionChanged(ModelingToolboxItem) Metoda

Definice

Volá se, když se změní výběr na panelu nástrojů (jedním kliknutím nebo stisknutím kláves se šipkami nahoru/dolů).Called when the selection on toolbox changed (through a single-click, or pressing up/down arrow keys). Základní implementace nedělá nic.Base implementation does nothing.

public:
 virtual void OnToolboxSelectionChanged(Microsoft::VisualStudio::Modeling::Design::ModelingToolboxItem ^ toolboxItem);
public virtual void OnToolboxSelectionChanged (Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.ModelingToolboxItem toolboxItem);
abstract member OnToolboxSelectionChanged : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.ModelingToolboxItem -> unit
override this.OnToolboxSelectionChanged : Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.ModelingToolboxItem -> unit
Public Overridable Sub OnToolboxSelectionChanged (toolboxItem As ModelingToolboxItem)

Parametry

toolboxItem
ModelingToolboxItem

Nová položka sady nástrojů s výběremNew toolbox item with selection. To může mít hodnotu null, pokud je vybrán režim "ukazatel".This can be null, if "Pointer" mode is selected.

Platí pro