DslLibrarySerializerBase.WriteElements(SerializationContext, ModelElement, XmlWriter) Metoda

Definice

Tyto metody serializovat 1) vlastnosti serializované jako vnořené XML elementy a 2) prvky podřízeného modelu do XML.This methods serializes 1) properties serialized as nested XML elements and 2) child model elements into XML.

protected:
 override void WriteElements(Microsoft::VisualStudio::Modeling::SerializationContext ^ serializationContext, Microsoft::VisualStudio::Modeling::ModelElement ^ element, System::Xml::XmlWriter ^ writer);
protected override void WriteElements (Microsoft.VisualStudio.Modeling.SerializationContext serializationContext, Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement element, System.Xml.XmlWriter writer);
override this.WriteElements : Microsoft.VisualStudio.Modeling.SerializationContext * Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement * System.Xml.XmlWriter -> unit
Protected Overrides Sub WriteElements (serializationContext As SerializationContext, element As ModelElement, writer As XmlWriter)

Parametry

serializationContext
SerializationContext

Kontext serializaceSerialization context.

element
ModelElement

Instance DslLibrary, která se má serializovatDslLibrary instance to be serialized.

writer
XmlWriter

XmlWriter pro zápis serializovaných dat do.XmlWriter to write serialized data to.

Platí pro