AuthoringSink.ProcessHiddenRegions Vlastnost

Definice

Určuje, zda mají být skryté oblasti aktualizovány nebo nikoli na základě volání AddHiddenRegion. Výchozí hodnota je false.

public:
 property bool ProcessHiddenRegions { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool ProcessHiddenRegions { bool get(); void set(bool value); };
public bool ProcessHiddenRegions { get; set; }
member this.ProcessHiddenRegions : bool with get, set
Public Property ProcessHiddenRegions As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vrátí true , zda byly do seznamu přidány nějaké skryté oblasti. v opačném případě vrátí false .

Poznámky

Tuto vlastnost používá analyzátor ke sledování, zda byl seznam skrytých oblastí uložený v AuthoringSink objektu aktualizován. Analyzátor by měl inicializovat tuto vlastnost na false začátku operace analýzy a pak nastavit vlastnost na hodnotu true, pokud analyzátor někdy volá AddHiddenRegion . Po dokončení operace analýzy označuje tato vlastnost, zda byly do seznamu přidány nějaké skryté oblasti, a proto může být nutné aktualizaci zobrazit.

Platí pro