CompletionSet(ImageList, Source) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci CompletionSet třídy.Initializes a new instance of the CompletionSet class.

public:
 CompletionSet(System::Windows::Forms::ImageList ^ imageList, Microsoft::VisualStudio::Package::Source ^ source);
public CompletionSet (System.Windows.Forms.ImageList imageList, Microsoft.VisualStudio.Package.Source source);
new Microsoft.VisualStudio.Package.CompletionSet : System.Windows.Forms.ImageList * Microsoft.VisualStudio.Package.Source -> Microsoft.VisualStudio.Package.CompletionSet
Public Sub New (imageList As ImageList, source As Source)

Parametry

imageList
ImageList

pro ImageList Objekt obsahující obrázky, které mají být použity v seznamu pro doplňování.[in] An ImageList object containing the images to be used in the completion list display. To nemůže být null .This cannot be null. Může to být ale prázdný seznam.It can however, be an empty list..

source
Source

pro Source Objekt představující zdrojový soubor, který má být ovlivněn seznamem dokončení.[in] A Source object representing the source file to be affected by the completion list. To nemůže být null .This cannot be null.

Poznámky

Je-li nutné odvodit třídu z CompletionSet třídy, je nutné volat konstruktor základní třídy.If you must derive a class from the CompletionSet class, you must call the base class constructor.

Základní konstruktor ukládá do mezipaměti seznam a objekt imagí Source .The base constructor caches the image list and Source object.

Platí pro