Source.Dispose Metoda

Definice

Volá se při přípravě zničení tohoto Source objektu.Called in preparation of destroying this Source object.

public:
 virtual void Dispose();
public:
 virtual void Dispose();
 virtual void Dispose();
public virtual void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Overridable Sub Dispose ()

Implementuje

Poznámky

To je místo, kde zrušíte přidělení prostředků, které jste mohli přidělit vaší verzi Source třídy.This is where you de-allocate any resources you may have allocated for your version of the Source class.

Základní metoda čistí a uvolňuje vše, co je základní třída přidělena.The base method cleans up and disposes of everything the base class allocated.

Platí pro