Source.GetHiddenTextSession Metoda

Definice

Získá skrytého správce oblastí, pokud je k dispozici.Gets the hidden region manager if available.

public:
 Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsHiddenTextSession ^ GetHiddenTextSession();
public:
 Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsHiddenTextSession ^ GetHiddenTextSession();
Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsHiddenTextSession GetHiddenTextSession();
public Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.IVsHiddenTextSession GetHiddenTextSession ();
member this.GetHiddenTextSession : unit -> Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.IVsHiddenTextSession
Public Function GetHiddenTextSession () As IVsHiddenTextSession

Návraty

IVsHiddenTextSession

V případě úspěchu vrátí IVsHiddenTextSession objekt představující správce skryté oblasti; v opačném případě vrátí null .If successful, returns an IVsHiddenTextSession object representing the hidden region manager; otherwise returns null.

Poznámky

IVsHiddenTextSessionObjekt je získán z Visual StudioVisual Studio .The IVsHiddenTextSession object is obtained from Visual StudioVisual Studio. Tato metoda není obvykle volána, pokud není povoleno sbalení (vlastnost se OutliningEnabled vrátí true ).This method is normally not called unless outlining is enabled (the OutliningEnabled property returns true).

IVsHiddenTextSessionSpravuje skryté oblasti ve zdrojovém souboru.The IVsHiddenTextSession manages hidden regions in a source file.

Platí pro