ISharePointAppSettings.UninstallingEventEndpoint Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví koncový bod služby WCF pro událost odinstalace aplikace.Gets or sets the WCF service endpoint of app uninstalling event.

public string UninstallingEventEndpoint { get; set; }

Hodnota vlastnosti

String

Koncový bod služby WCF pro událost odinstalace aplikaceThe WCF service endpoint of app uninstalling event.

Platí pro