ISharePointProjectItemEvents.ProjectItemRemoved Událost

Definice

Vyvolá se při ISharePointProjectItem Odebrání instance.Occurs when an ISharePointProjectItem instance is removed.

event EventHandler<Microsoft.VisualStudio.SharePoint.SharePointProjectItemEventArgs> ProjectItemRemoved;

Event Type

EventHandler<SharePointProjectItemEventArgs>

Platí pro