QueryCloseFolderEventArgs Třída

Definice

public ref class QueryCloseFolderEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class QueryCloseFolderEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type QueryCloseFolderEventArgs = class
    inherit CancelEventArgs
Public Class QueryCloseFolderEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dědičnost
QueryCloseFolderEventArgs

Konstruktory

QueryCloseFolderEventArgs(String)

Vlastnosti

FolderPath

Název složky

Platí pro