IVsUICollection.EnumVerbs(IVsUIEnumDataSourceVerbs) Metoda

Definice

Vrátí výčet sloves pro zdroj dat.

public:
 int EnumVerbs([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIEnumDataSourceVerbs ^ % ppEnum);
public:
 int EnumVerbs([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIEnumDataSourceVerbs ^ &  ppEnum);
int EnumVerbs([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIEnumDataSourceVerbs const & & ppEnum);
public int EnumVerbs (out Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIEnumDataSourceVerbs ppEnum);
abstract member EnumVerbs :  -> int
Public Function EnumVerbs (ByRef ppEnum As IVsUIEnumDataSourceVerbs) As Integer

Parametry

ppEnum
IVsUIEnumDataSourceVerbs

mimo Umístění, ve kterém se má vrátit rozhraní výčtu.

Návraty

Int32

Vrátí S_OK, pokud byl vrácen výčet.

Implementuje

Platí pro