UIDLGLOGFONT.lfUnderline Pole

Definice

Určuje podtržené písmo, pokud je nastaveno na true .Specifies an underlined font if set to true.

public: System::Byte lfUnderline;
public: byte lfUnderline;
byte lfUnderline;
[System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.BYTE")]
public byte lfUnderline;
[<System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.BYTE")>]
val mutable lfUnderline : byte
Public lfUnderline As Byte 

Hodnota pole

Byte
Atributy

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z uilocale. idl.From uilocale.idl.

[C++][C++]

Platí pro