IVsHierarchyItemIdentity.IsNestedItem Vlastnost

Definice

Získá, zda je tato položka vnořená nebo ne.Gets whether this item is a nested item or not.

public:
 property bool IsNestedItem { bool get(); };
public:
 property bool IsNestedItem { bool get(); };
public bool IsNestedItem { get; }
member this.IsNestedItem : bool
Public ReadOnly Property IsNestedItem As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true je-li položka Vnořená položka, jinak false .true if the item is a nested item, otherwise false.

Poznámky

Vnořená položka má jiný Hierarchy / ItemID NestedHierarchy / NestedItemID identifikátor, který představuje dva identifikátory položek, které jsou logicky stejnou položkou.A nested item has a different Hierarchy / ItemID and NestedHierarchy / NestedItemID representing two item identifiers that are logically the same item. Nevnořené položky mají shodné Hierarchy / ItemID a NestedHierarchy / NestedItemID .Non-nested items have identical Hierarchy / ItemID and NestedHierarchy / NestedItemID.

Platí pro