IVsSccFolderManager.CloseFolder(String) Metoda

Definice

SCC správce složky pro informování, že daná složka už není zaměřená na vývoj.Inform Folder SCC Manager that given folder is not a dev focus anymore. Pro tuto složku můžeme nyní vydávat přidružené vazby, které jsou aktuálně otevřeny.We may release associated bindings currently opened for this folder.

public:
 void CloseFolder(System::String ^ absolutePath);
public void CloseFolder (string absolutePath);
abstract member CloseFolder : string -> unit
Public Sub CloseFolder (absolutePath As String)

Parametry

absolutePath
String

Cesta ke složcePath to folder. Musí být absolutní cesta.Must be absolute path

Platí pro