VsColors.CommandBarTextActiveKey Vlastnost

Definice

Získá aktivní klíč textu panelu příkazů.Gets the command bar text active key.

public:
 static property System::Object ^ CommandBarTextActiveKey { System::Object ^ get(); };
public:
 static property Platform::Object ^ CommandBarTextActiveKey { Platform::Object ^ get(); };
public static object CommandBarTextActiveKey { get; }
member this.CommandBarTextActiveKey : obj
Public ReadOnly Property CommandBarTextActiveKey As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Aktivní klíč textu panelu příkazůThe command bar text active key.

Platí pro