IEditorCommandHandlerServiceFactory Rozhraní

Definice

Továrna, která IEditorCommandHandlerService se používá ke spouštění příkazů v daném zobrazení textu.A factory producing IEditorCommandHandlerService used to execute commands in a given text view.

public interface class IEditorCommandHandlerServiceFactory
public interface IEditorCommandHandlerServiceFactory
type IEditorCommandHandlerServiceFactory = interface
Public Interface IEditorCommandHandlerServiceFactory

Poznámky

Toto je Komponenta MEF a měla by být importována jakoThis is a MEF component and should be imported as [Import] privátní IEditorCommandHandlerServiceFactory Factory;[Import] private IEditorCommandHandlerServiceFactory factory;

Metody

GetService(ITextView)

Získá nebo vytvoří IEditorCommandHandlerService instanci pro daný objekt ITextView .Gets or creates an IEditorCommandHandlerService instance for a given ITextView.

GetService(ITextView, ITextBuffer)

Vytvoří novou IEditorCommandHandlerService instanci pro daný ITextView a ITextBuffer .Creates a new IEditorCommandHandlerService instance for a given ITextView and ITextBuffer.

Platí pro