TextFormattingRunProperties.BackgroundBrush Vlastnost

Definice

Získá Štětec pozadí.Gets the background brush.

public:
 virtual property System::Windows::Media::Brush ^ BackgroundBrush { System::Windows::Media::Brush ^ get(); };
public override System.Windows.Media.Brush BackgroundBrush { get; }
member this.BackgroundBrush : System.Windows.Media.Brush
Public Overrides ReadOnly Property BackgroundBrush As Brush

Hodnota vlastnosti

Brush

Štětec pozadí.The background brush.

Poznámky

Tato vlastnost získá transparentní štětec, pokud se Štětec pozadí momentálně nenastavuje.This property gets a transparent brush if the background brush is not currently set.

Platí pro