TextSpan Struktura

Definice

Definuje rozsah textu na základě znaku a indexu čáry.

public value class TextSpan
public value class TextSpan
struct TextSpan
public struct TextSpan
type TextSpan = struct
Public Structure TextSpan
Dědičnost
TextSpan

Poznámky

Pomocí této struktury můžete definovat rozsah textu z podmínek začátku a koncového řádku a indexu znaků.

Pole

iEndIndex

Koncový index znaků v rámci řádku. Tato hodnota musí být menší nebo rovna délce řádku.

iEndLine

Index konce řádku

iStartIndex

Spouští se index znaku v rámci řádku. Tato hodnota musí být menší nebo rovna délce řádku.

iStartLine

Index počátečního řádku.

Platí pro