VCCodeEnum.GetEndPoint(vsCMPart) Metoda

Definice

Získá TextPoint objekt, který označuje konec definice elementu kódu.

EnvDTE::TextPoint GetEndPoint(EnvDTE::vsCMPart Part = EnvDTE.vsCMPart.vsCMPartWholeWithAttributes);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(16)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)]
public EnvDTE.TextPoint GetEndPoint (EnvDTE.vsCMPart Part = EnvDTE.vsCMPart.vsCMPartWholeWithAttributes);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(16)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
abstract member GetEndPoint : EnvDTE.vsCMPart -> EnvDTE.TextPoint
Public Function GetEndPoint (Optional Part As vsCMPart = EnvDTE.vsCMPart.vsCMPartWholeWithAttributes) As TextPoint

Parametry

Part
vsCMPart

Nepovinný parametr. vsCMPartKonstanta určující část kódu, která se má načíst.

Návraty

TextPoint

TextPointObjekt.

Atributy

Platí pro