VCCodeEnum.Picture Vlastnost

Definice

Získá objekt automatizace obrázku, který se použije jako ikona v uživatelském rozhraní.

public:
 property System::Object ^ Picture { System::Object ^ get(); };
public:
 property Platform::Object ^ Picture { Platform::Object ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(516)]
public object Picture { [System.Runtime.InteropServices.DispId(516)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(516)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(516)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Picture : obj
Public ReadOnly Property Picture As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt obrázku

Atributy

Platí pro